תקנון

      א. לקוחות
1. החברה מוכרת ללקוחות פרטיים (בדרך כלל חברי מועדון קליעה) וללקוחות עסקיים (מועדוני קליעה, בתי מלון בהם מתקיימות פעילויות ספורטיביות, מפעילי קייטנות וחוגי ספורט וחנויות לציוד ספורט).

2. בהתאם לסוג הציוד המבוקש, החברה רשאית לדרוש מהלקוח אסמכתא להוכחת השתייכותו לקבוצת זכאים לרכישה  (כגון:  צילום אישור חברות במועדון קליעה / תעודת מדריך / מס' עוסק מורשה וכו')

 

ב. תנאי מכירה ותשלום
3. במקרה של תשלום באמצעות כרטיסי  אשראי או במזומן – ההזמנה תטופל מידית, ותימסר למוביל לאחר יום עבודה אחד לכל היותר למעט שבתות וחגים.

תשלום באמצעות העברה בנקאית – ההזמנה תטופל תוך יום עסקים אחד לאחר הופעת הזיכוי בגינו בחשבון הבנק.


תשלום בהמחאה – ההזמנה תטופל 4 ימי עסקים לאחר פדיון ההמחאה.  בשום מקרה לא יתקבלו המחאות של צד שלישי.

4. טיפול בהזמנה –  הכנת הציוד והחשבונית, ומסירתם למוביל או ללקוח עצמו (במקרה של איסוף עצמאי). אין החברה אחראית לאיחור באספקה הנגרם ע"י המוביל.


ג.        הזמנות

5. החברה שואפת לטפל בהזמנותיהם של לקוחות במהירות המרבית.   זמני האספקה והטיפול מתייחסים לציוד הנמצא במלאי בלבד.


6. מומלץ לציין בעת ההזמנה את המספר הקטלוגי של המוצר המבוקש, ולהוסיף פרטים חיוניים נוספים לפי הצורך, כגון: פריט שמאלי או ימני, מידות, צבע וכ"ו.


7. ציוד המוחזק דרך קבע במלאי, אך אזל זמנית, בד"כ לא נדרש להזמינו במיוחד עבורכם. השאירו מס' טלפון, ותקבלו הודעה אם וכאשר יתחדש המלאי.


8. הזמנת ציוד אחר, במיוחד עבור לקוח מסוים, או הזמנה דחופה של ציוד אשר אזל ואשר הלקוח מבקש לקבלו בדחיפות, ניתן להזמינה מחו"ל, בכפוף למגבלות הבאות:

א. הזמנה מיוחדת מייקרת את הציוד , מאחר והוצאות היבוא חלות על הפריט/ים שהוזמנו באופן מיוחד ובנפרד מהמשלוחים השוטפים של הציוד המיובא על ידי החברה.

ב. יש לשלם מקדמה מראש, על חשבון ההזמנה המיוחדת. מקדמה זו לא תוחזר גם במקרה בו הלקוח יבטל את העסקה בטרם הגיע הציוד שהוזמן במיוחד עבורו .

ג. ציוד שהובא במיוחד מחו"ל עבור לקוח ספציפי, אינו ניתן להחזרה ו/או החלפה, אשר נעשות בהתאם לחוק לגבי רכישות רגילות.


ד.      מחירים

9.  המחירים המופיעים באתר הינם סופיים, והם כוללים מע"מ.


10. על אף האמור לעיל,  מחירו של ציוד חדש המגיע מחו"ל עלול להשתנות עקב שינויים במחירי היצרן, שינוי עלות ההובלה, שינוי במיסוי וכו'. הלקוח יעודכן בכך בטרם יסופק לו הציוד.


11. לקוחות מאזור הפטור ממע"מ, יהיו זכאים לרכישת ציוד ללא תשלום מע"מ, רק אם יתקיימו שני התנאים הבאים:

א. הצגת מספר ע.מ. אילתי בעת ביצוע ההזמנה.

ב. החזרת העתק החשבונית אלינו, כאשר היא חתומה ע"י שלטונות המכס באילת.


ה.      משלוחים
12. אנו מספקים את הציוד במגוון דרכים, על פי דרישת הלקוח ועל חשבונו.  אפשרויות האספקה כוללות: דואר חבילות רשום, דואר שליחים  (אינו פעיל בכל מקום בארץ), שירות מוניות, ארקיע, איסוף עצמאי וכו'.


13. מחיר המשלוח המצוין באתר מתייחס לאפשרות הזולה ביותר.


14. החברה מתחייבת למסור למוביל את הציוד תוך יום עסקים אחד מרגע אישור ההזמנה (למעט סופי שבוע וחגים).  אין החברה אחראית לזמני האספקה של המוביל אשר נבחר ע"י הלקוח.

15.

ו.        נזקים לציוד בהובלה

16. על המקבל לבדוק את אריזת המוצר בעת קבלתה לידיו. במקרה של אריזה קרועה / פגומה / מעוכה או שנראה עליה כי נפתחה בעת ההובלה, על המקבל  להודיע על כך למוביל,  ולהחתימו על טופס מתאים, בו מצוין הנזק שנגרם.


17. את הטופס החתום יש להעביר אל החברה, על מנת שתוכל לטפל באירוע.


ז.       חוסרים ופריטים שגויים

18. במקרה של אי התאמה בין הכמויות הרשומות בחשבונית לבין הנמצא בפועל בחבילה ו/או בין הרשום בחשבונית  למה שהוזמן בפועל על ידי הלקוח, על הלקוח ליידע את החברה מידית עם גילוי אי ההתאמה.

ח.      פריטים פגומים ואחריות

19. פריטים שנתגלו בהם פגמי יצור יוחלפו או יתוקנו (בהתאם למקרה).

20.
א. האחריות לקשתות מכל הסוגים הינה למשך שנה אחת, בתנאי שהופעלו בהתאם להוראות. 

ב. האחריות תבוטל כאשר הקשתות יועברו לגורם אחר מהרוכש המקורי.

ג. האחריות כוללת החלפה או תיקון (בהתאם למקרה), ללא השתתפות הלקוח בהוצאות הביצוע למעט ההובלה.


21. אין אחריות לפריטים מתכלים מגומי, פלסטיק או בדים למיניהם ( לדוגמא: מדפון / תומך חץ, מיתרים וכו'). אין אחריות לחצים וחלקיהם.

ט.      החזרת מוצרים

22. בהתאם לחוק ניתן להחזיר פריטים תוך 14 יום ממועד רכישתם  (למעט פריטים שהוזמנו במיוחד על פי דרישת המזמין), ולקבל את התמורה בחזרה, למעט דמי משלוח.


23. החזרת מוצרים תתבצע בתנאי שלא נעשה בהם שימוש, שהם מוחזרים באריזתם המקורית והם שלמים ושמישים כפי שהיו בעת ביצוע הרכישה.


logo בניית אתרים